„Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego”.
Lisa Genova – Kochając syna

Autyzm to całościowe zaburzenie rozwojowe, nie tworzące jednolitego obrazu w zakresie symptomów i nasilenia dysfunkcji, dlatego też mówimy o spektrum zaburzeń autystycznych.
Pierwsze objawy mogą wystąpić u dziecka bardzo wcześnie - w okresie niemowlęcym, ale zawsze przed ukończeniem przez nie 3 roku życia. Autyzm jest diagnozowany u bardzo małych dzieci ale i nastolatków czy osób dorosłych. Warunkiem pomocy dziecku jest wczesne rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu i objęcie go specjalistycznym wsparciem. Diagnoza do dziś jest słabym punktem w tym systemie - najczęściej stawiana zbyt późno powoduje nieodwracalne zmiany rozwojowe, pogłębia i utrwala zaburzenia.
Podczas naszej wieloletniej pracy poznałyśmy wielu wspaniałych rodziców zmagających się z poszukiwaniem diagnozy, sfrustrowanych sprzecznymi informacjami od specjalistów, przypuszczeniami i brakiem odpowiedzi, tkwiących w poczuciu niepewności miesiącami, latami. Postanowiłyśmy utworzyć punkt, miejsce gdzie rodzic będzie mógł szybko uzyskać rozpoznanie u swojego dziecka w zakresie zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Naszym celem stało się wprowadzanie najskuteczniejszych procedur i narzędzi diagnostycznych pozwalających na ocenę trudności dziecka, a także umożliwiających monitorowanie jego rozwoju. Zapraszamy do kontaktu o współpracy - Zespół Fundacji PRIMO DIAGNOSIS...

Działania statutowe Fundacji Primo Diagnosis w 2020 roku

O konferencji...

Specjaliści z Fundacji Primo Diagnosis w ubiegłym roku przeprowadzili dwa szkolenia edukacyjne pod tytułem „Prediagnostyczne symptomy zaburzeń ze spektrum autyzmu. Badania przesiewowe w gminie Częstochowa.” Konferencja szkoleniowa adresowana była do osób zainteresowanych rozwojem małych dzieci – opiekunek żłobków, wychowawców przedszkoli oraz rodziców.
Spotkania odbyły się w dniach 29 i 30. 09.2020r. w gościnnym Bajkowym Mini Żłobku oraz siedzibie Stowarzyszenia Dla Rodziny w Częstochowie, w miłej kameralnej ale i twórczej atmosferze sprzyjającej dyskusji. Uczestnicy otrzymali materiały i ulotki informacyjne, certyfikaty udziału w konferencji. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 osób pracujących i na co dzień zajmujących się małymi dziećmi w placówkach na terenie naszej gminy. Duże zainteresowanie poruszanymi zagadnieniami, informacje zwrotne od uczestników utwierdziły nas w przekonaniu o sensie takiej formy szkoleń - dającej możliwość bezpośredniej analizy przypadków i problemów doświadczanych w praktyce zawodowej pedagogów i wychowawców.
Powyższa inicjatywa została zrealizowana w ramach zadania z zakresu zdrowia publicznego i finansowany 
przez UM Częstochowy –„Badania przesiewowe pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu u 2-letnich dzieci 
mieszkańców Miasta Częstochowy”
O projekcie...

Jak corocznie już po raz trzeci podjęliśmy się badań przesiewowych pod kątem zaburzeń ze spektrum autyzmu i udało się je zrealizować mimo trudnych warunków ogłoszonego stanu pandemii. W I etapie - badaniami przesiewowymi objęto 208 dzieci w wieku od 18 do 34 miesięcy /na wniosek zaniepokojonych rozwojem opiekunek czy rodzica dopuszczano do badań także 3-latki/. W etapie II zweryfikowano wytypowaną grupę dzieci tzw. ryzyka - stosując pogłębiona diagnostykę kliniczną tj. wywiad z rodzicem i obserwację dziecka. Na tym etapie diagnostycznym znalazły się dzieci z różnymi zaburzeniami rozwojowymi oraz zaburzeniami ze spektrum autyzmu (w wymaganych przypadkach zastosowano badanie specjalistyczne narzędziem ADOS-2 oraz konsultacje medyczne np. psychiatryczne).Rodzice badanych dzieci otrzymali wskazówki lub program usprawniający /do realizacji w domu/ stwierdzone dysfunkcje rozwojowe, opóźnienia. Rodziców zmotywowano i poinformowano o możliwości wsparcia dla dziecka w środowisku lokalnym.