„Spektrum (autyzmu) jest długie i szerokie, i wszyscy się na nim znajdujemy. Kiedy się w to uwierzy, łatwo zobaczyć, ile mamy ze sobą wspólnego”.
Lisa Genova – Kochając syna

  O nas

Głównym celem Fundacji Primo Diagnosis jest niesienie wszechstronnej pomocy osobom z ASD jak również ich rodzinom...

Zauważalnym jest fakt, iż osoby z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z roku na rok obejmowane są większym wsparciem. Prężna działalność organizacji pozarządowych, liczne akcje edukacyjne, odkrywanie nowych dróg terapii i wreszcie coraz lepsze rozumienie etiologii oraz obrazu klinicznego autyzmu – to elementy, które obecnie wyraźnie przyczyniają się do znaczącego podwyższenia jakości życia osób z autyzmem w Polsce. Obserwując kierunki rozwoju tego kompleksowego systemu wsparcia, zauważalnym jest jednak, że wciąż nie obejmuje on wszystkich potrzebujących. Paradoksalnie szczególnie trudna zdaje się sytuacja wysokofunkcjonującej młodzieży z autyzmem i Zespołem Aspergera, uczęszczającej przeważnie do szkół masowych bądź integracyjnych. Z jednej strony oferta pomocy terapeutycznej, wraz z wiekiem osób z autyzmem kurczy się, z drugiej strony wymagania codziennego życia niewspółmiernie rosną. Osoby samodzielnie, a nawet dobrze radzące sobie z wymaganiami edukacyjnymi, nie są w stanie zorientować się w coraz bardziej skomplikowanym świecie nastolatków. Problemy społeczne osób z autyzmem na tym etapie rozwoju nabierają szczególnego znaczenia. Jest to czas zawierania pierwszych trwałych przyjaźni i okres, w którym grupa rówieśnicza staje się podstawową grupą odniesienia. Odrzucenie i osamotnienie, połączone z rosnącą samoświadomością, staje się wyjątkowo trudne i bolesne...
Bazując na wiedzy i doświadczeniu naszych terapeutów chcemy w ramach działalności prowadzonej przez fundację stanowić wsparcie dla osób z autyzmem wysokofunkcjonującym i Zespołem Aspergera.

W naszym Zespole współpracujemy z neurologiem, psychiatrą dziecięcym oraz innymi specjalistami niezbędnymi dla dokonywanej oceny dziecka. Każdy rodzic otrzymuje rzetelną informację o sieci wsparcia środowiskowego, możliwościach specjalistycznego wsparcia, wskazówki do pracy z dzieckiem. Fundacja dysponuje najnowszymi narzędziami diagnostycznymi tzw. złotym standardem ADOS-2 i innymi ,pozwalającym na rozpoznanie zaburzeń ze spektrum autyzmu już u najmłodszych dzieci /12 miesięcy/, po osoby dorosłe według dostosowanego modułu. Wykonujemy również diagnozę funkcjonalną, w oparciu o najnowsze narzędzie PEP-3-PL oceniający opóźnienia w poszczególnych sferach rozwojowych dziecka, określając strefy najbliższego rozwoju, deficyty i mocne strony dziecka.